logo 75 jaar vrijheid

Het bestuur heeft besloten deel te nemen aan het project KBO-Brabant Remembers in het kader van 75 jaar bevrijding.

Kern van het project is de uitvoering van het toneelstuk “De Weg Naar De Vrijheid”. Het project zoekt de samenwerking met Haarense jongeren tussen 15 en 23 jaar. De jongeren spelen een belangrijke rol in het stuk en bij alles wat eromheen gebeurt. De uitvoering is voorzien in het weekend van 26 en 27 oktober. Toen, 75 jaar geleden, was ons dorp in rep en roer. Het lag deels in puin; er waren doden gevallen. Maar de vrijheid was herwonnen.

Onze toneelclub “Hier zijn we weer” onder leiding van regisseur Ad van den Boom zal een belangrijke rol spelen. Het speciaal voor de gelegenheid geschreven script zal in februari beschikbaar zijn. In overleg met de auteur zullen we enkele specifiek Haarense gebeurtenissen in het stuk opnemen. De Haarense jeugd wordt betrokken in het spel, waarbij dans en muziek een rol gaan spelen. Ook biedt het project bij de communicatie, de decorbouw en de kostuumproductie gelegenheid voor de inzet van de jongeren die daarbij ouderen ontmoeten.

KBO-Brabant voorzitter Leo Bisschops vertelt in het ONS Magazine enthousiast over het Remembers project. Onze bevrijders waren zo  oud als nu de groep jongeren die we bij Remembers betrekken. Het biedt ons de gelegenheid om oud en jong samen over de oorlog in gesprek te brengen. Goed voor de sociale samenhang en om de herinnering aan die dramatische jaren levend te houden”.  Voor het project verwierf KBO-Brabant een subsidie van ZonMw in het kader van de maatschappelijke diensttijd jongeren.

Ook KBO-Haaren voorzitter Norbert Verbraak is ingenomen met de kansen die Remembers biedt. Voor de inzet van jongeren stelt KBO-Brabant bovendien uit de subsidie verworven middelen beschikbaar. De jongeren kunnen hun deelname als maatschappelijke diensttijd inzetten. Zij krijgen een deelname certificaat, begeleiding en een vrijwilligersvergoeding.

Wij roepen alle leden op om zich voor Remembers sterk te maken. Dat is nodig, want wij gaan de boer op om via scholen en verenigingen de jongeren te werven. En zoals dat gaat op een dorp: daar komen we u weer tegen.

Norbert Verbraak