bestuur

Het bestuur nodigt graag al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart a.s.; 13.30 uur in Den Domp. De voor deze vergadering benodigde stukken kunt u hieronder downloaden.
Agenda ALV 2019
Verslag van de ALV 21 maart 2018
Jaarverslag 2018 van het Bestuur
Beleidsvoornemens 2019
Activiteitenoverzicht 2018
Privacybeleid
Privacyverklaring