voorblad

Onze nieuwe ' Ledenwervingsbrochure'  is gereed.

De brochure geeft duidelijke informatie over de voordelen, de ondersteuning en de activiteiten die KBO-Haaren biedt in een sfeer van gezelligheid en verbondenheid. 

 

binnenkant in drieen          achterkant in drieen

 

Als u interesse hebt in deze brochure of u kent iemand in uw omgeving die de 50 jaar is gepasseerd, vraag dan een extra exemplaar aan en bezorg deze bij het potentieel nieuwe lid.

U kunt de brochure opvragen bij onze ledenwervers of het secretariaat.