80 plus
Op zaterdag 26 oktober 2019 vieren wij de bevrijding van Haaren 75 jaar geleden. Dat doen we met een toneelstuk over de oorlog, een expositie, een bevrijdingsbuffet en een bruisend feest daarna.

Op zondag 27 oktober herhalen we het toneelstuk voor de schoolkinderen en hun ouders.
Deze viering van onze bevrijding is een samenwerkingsproject van enkele Haarense verenigingen. De KBO doet daaraan volop mee. U kunt in de komende maanden daarover regelmatig iets lezen in het Klokje of op de websites van HaarenEen en KBO-Haaren. Ook deze oproep kunt u daar tegenkomen.
Voor deze bijzondere gelegenheid wil KBO-Haaren de mensen die de oorlog helemaal hebben meegemaakt als gast uitnodigen. Dus het toneel, buffet en feest gratis aan deze groep aanbieden.
Dit betreft alle Haarenaren die op 26 oktober 80 jaar of ouder zijn. Om de kosten daarvan te dekken zijn wij de actie "80+vrij" gestart.

STEUN DE ACTIE ‘80+vrij’

De actie 80+vrij zoekt sponsors en gulle gevers, die het een goed idee vinden om de 80- plussers in het dorp Haaren een onvergetelijke bevrijdingsherdenking en -feest te bezorgen. Zij zijn het, die de oorlog, de bevrijding en de wederopbouw helemaal hebben meegemaakt. We willen graag dat deze oudste inwoners onze gasten zijn op de manifestatie van 26 oktober 2019.

Uw steun is zeer welkom. Door een bedrag van €1250 bijeen te brengen, kunnen we rekenen op een bijdrage van eveneens €1250 uit het fonds ‘Voor de Ouderen’. Totaal dus €2500.
We zijn al een heel eind met de bijdragen die we tot nu toe hebben ontvangen via de website van 'Voor de Ouderen' of direct via onze penningmeester. Inmiddels is de €2000 gepasseerd.

Help ons ook met de laatste paar honderd euro. Iedere bijdrage is welkom.

Dat kan door uw bijdrage te betalen via de internetlink: https://voordeouderen.nl/projects/haaren-remembers

Of door een bedrag rechtstreeks over te maken op bankrekeningnummer:
NL47RABO0118194097 t.n.v. KBO-Haaren onder vermelding van '80+vrij'.

We danken bij voorbaat iedereen hartelijk die aan deze actie bijdraagt.

Bent u zelf 80+er, dan hoeft u nu natuurlijk niets te doen. U krijgt te zijner tijd van ons een uitnodiging om uzelf aan te melden.

Norbert Verbraak (voorzitter)