KRING
De opdeling van de gemeente Haaren blijft niet zonder gevolgen voor De KBO-afdeling Haaren.

De opsplitsing van de gemeente leidt ertoe dat de verbindingen met Esch en Biezenmortel binnen de zogeheten Kring Haaren worden verbroken. Helvoirt hoorde niet tot deze Kring omdat daar geen KBO-afdeling actief is.
Dat de verbindingen verbroken worden klinkt dramatischer dan het is. Het gaat alleen om een organisatorische structuur binnen de Brabantse KBO.
Goedlopende activiteiten met onze oude buurdorpen blijven gewoon doorgaan. Althans ze worden hervat als we de corona te boven zijn.
De overgang van Haaren-dorp naar de gemeente Oisterwijk leidt ertoe dat we in het KBO-verband een nieuwe kring gaan maken met de KBO-afdelingen die in de gemeente Oisterwijk aanwezig zijn. Dat betreft de Senioren Vereniging Oisterwijk, de Senioren Vereniging Moergestel en de KBO-Haaren. De besturen van deze afdelingen hebben inmiddels besloten een nieuwe Kring Oisterwijk te vormen. In afwachting van een formele regeling met statuten, is er al een voorlopig bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitters van de drie afdelingen.

In de nieuwe Kring Oisterwijk treffen we dus de KBO-leden van de andere dorpen binnen onze gemeente. Er zijn drie redenen om elkaar met enige regelmaat te ontmoeten.
Ten eerste ligt het voor de hand dat er na verloop van tijd activiteiten komen die door de drie afdelingen in gezamenlijkheid worden opgezet. Daarnaast kan het zijn dat leden van andere afdelingen binnen de nieuwe Kring van elkaars activiteiten en voorzieningen kunnen profiteren.
Vervolgens kunnen de afdelingen voor de behartiging van hun belangen gezamenlijk contact onderhouden met het gemeentebestuur.
Tenslotte overleggen de afdelingen samen binnen de Kring over het standpunt dat zij bij allerlei onderwerpen in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant innemen. De Kring is namelijk in die vergadering vertegenwoordigd.

Ook om die reden spreekt men wel van het ‘tussenniveau’ als men het over de Kringen heeft. De kringen in een bepaalde regio ontmoeten elkaar in het Regionaal Beraad. Daarbij zijn één of meer leden van het Brabantse hoofdbestuur aanwezig. Ook dit beraad dient ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. De Kring Oisterwijk zal deel gaan uitmaken van het Regionaal Beraad Midden Brabant.

De Kring ontvangt van KBO-Brabant een financiële bijdrage van €1 per aangesloten lid. Met dit geld kunnen de onkosten van de Kring worden betaald. Hieronder vallen ook de kosten van gezamenlijke activiteiten. Zo werd bijvoorbeeld in het verleden in Haaren door de Kring Haaren het verkiezingsdebat georganiseerd met middelen van de toenmalige Kring.

Al met al is het dus van de ene naar de andere kring.

Norbert Verbraak (voorzitter)