De redactie werkt met een redactiestatuut. 

Klik hier voor het statuut