Parkinson Contactgroep 

Jan en Corrie Larmit   
Coördinatoren:

                     

Jan en Corrie Larmit
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 0411-621231
mobiel: 06-21113259
Erfbosch 42
5076 AD  Haaren          Het doel van de “Parkinson Contactgroep” is om twee keer per jaar een informele bijeenkomst  te houden met personen met de ziekte van Parkinson of hun partners c.q. mantelzorgers .

Deze bijeenkomsten dienen om elkaar te ondersteunen en, door het uitnodigen van externe deskundigen, de kennis over mogelijke hulpmiddelen om het ziekteproces dragelijker te maken te vergroten. Tevens dient de contactgroep als facilitator om de drempel voor het inroepen van hulp richting het netwerk van deskundigen te verlagen.

Coördinatoren van de Parkinson Contactgroep:
Jan en Corry Larmit
tel.: 0411 – 621231- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
mob.: 06-21113259
Erfbosch 42, 5076 AD HaarenOuderenadviseur

MarieannevanWijk  

Marieanne van Wijk

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Wat kan een ouderenadviseur van KBO-Haaren voor u betekenen

Ouderen worden in de loop van het leven in toenemende mate vaker afhankelijk van voorzieningen en hulpmiddelen. Vaak ook weten ouderen niet wat voor hen mogelijk is. Dat is niet zo verwonderlijk, want de maatschappij wordt steeds complexer, met name in de hulp- en dienstverlening. Ook ontwikkelingen in de overheid en gemeente met betrekking tot de regelgeving voor hulp- en dienstverlening volgen elkaar snel op.

Bij de ouderenadviseurs kunt u op de terreinen van zorg, welzijn, financiën en wonen terecht met vragen als:

  • Kan ik eens met u praten over mijn situatie?
  • Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
  • Wie helpt mij met het invullen van formulieren?
  • Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag?
  • Wat kan de Thuiszorg voor mij betekenen?
  • Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?
  • Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente?
  • Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

De ouderenadviseur komt u ook graag helpen met vragen over pensioenen, AWBZ, financiële problemen of bijstand om maar een paar voorbeelden te noemen. Denkt u op één van deze genoemde zaken een beroep te kunnen doen, maar vindt u de stap om naar de gemeente te gaan te moeilijk of wilt u eerst advies, doe dan gerust een beroep op de vrijwillige ouderenadviseur van KBO- Haaren.

Onze ouderenadviseur zoekt u thuis op, geeft informatie en advies op de eerder genoemde terreinen en verleent praktische ondersteuning bij het invullen van formulieren en bij het overleg met bijvoorbeeld het gemeentelijk Loket Wegwijs.

 

Cliëntondersteuner Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

MarieannevanWijk 

Marieanne van Wijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
          Indien u specifieke zorg of hulp(middelen) nodig heeft, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen of het lopen u steeds slechter afgaat waardoor u er minder op uit trekt, dan kunt u de gemeente Haaren vragen om u te helpen uw probleem op te lossen.
De gemeente onderzoekt uw situatie en kijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. Mocht dat niet of niet geheel lukken dan kan de gemeente u helpen om zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen omgeving te blijven wonen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn door hulp in de huishouding te regelen, een traplift te plaatsen of voor vervoer te zorgen als u ergens heen wilt.
Dit alles is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. In diezelfde wet is geregeld dat iedereen die een hulpvraag bij de gemeente doet, recht heeft op ondersteuning door onafhankelijke cliëntondersteuning.

KBO-Haaren beschikt over een gecertificeerde onafhankelijke cliëntondersteuner, Marieanne van Wijk. Zij is speciaal opgeleid om de Haarense KBO-leden te helpen en te begeleiden bij het doen van een Wmo-aanvraag.

Wat doet de cliëntondersteuner als er een Wmo-aanvraag wordt gestart?
De onafhankelijke KBO-cliëntondersteuner helpt u om voor uw belangen op te komen wanneer u een Wmo-aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij uw gemeente wilt doen.

Deze adviseur bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt. Ook krijgt u een toelichting op de regelgeving en de procedure.
Zo nodig wordt er, samen met u, een persoonlijk plan opgesteld, doet de adviseur namens u bij de gemeente melding van uw probleem en is desgewenst aanwezig bij het ‘keukentafelgesprek’ (officieel heet dit “het onderzoek”) dat u met de gemeente hebt.
De adviseur controleert ook of het verslag van het onderzoek correct is opgesteld. Dat is belangrijk want dat vormt de basis voor de bepaling welke hulp of zorg u kunt krijgen.
Tevens biedt de adviseur hulp bij klachten en (het voorkomen van) bezwaren, helpt u bij het opstellen van bezwaarschriften indien een aanvraag door een instantie wordt afgewezen en gaan desgevraagd mee naar een hoorzitting.

De cliëntondersteuner Wmo kan u in dit hele traject bijstaan en ervoor zorgen dat uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd.
In de Wmo staat dat een cliëntondersteuner náást u staat in het proces van de Wmo-aanvraag. Onze cliëntondersteuners zijn volledig opgeleid en gecertificeerd voor deze functie en ondersteunen u daadwerkelijk bij het regelen van zorg en dienstverlening die het beste bij uw persoonlijke situatie past, waardoor u zo veel mogelijk de regie over uw eigen leven kunt houden. Met persoonsgerichte informatie, adviezen en begeleiding wordt gestreefd naar vergroting van uw zelfredzaamheid en welbevinden.

Wat doet de cliëntondersteuner Wmo niet?
Indien uw hulpvraag buiten onze dienstverlening valt, zal de cliëntondersteuner u zo mogelijk doorverwijzen naar een andere daarvoor gespecialiseerde organisatie, zoals bijvoorbeeld een vakbond, een Bureau voor Rechtshulp, een Bureau Sociaal Raadslieden, MEE of een belastingdeskundige.

Denk bijvoorbeeld aan vragen rond letselschade, medisch tuchtrecht, particuliere verzekeringen, schuldsanering, maatschappelijk werk, consumentenrecht, huurrecht, arbeidsrecht, echtscheidingszaken, erfrecht, beroepszaken inzake sociale en belastingkwesties. Deze worden niet door onze cliëntondersteuner in behandeling genomen.