Ondersteuning voor de vereniging KBO-Haaren

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Dat geldt zeker ook voor KBO-Haaren en alle afdelingen zoals activiteiten commissie en de clubs. Het geheel draait dus op leden die zich daarvoor extra inzetten.

Andere zaken die noodzakelijk zijn om de vereniging in stand te houden zijn:
Een ledenadministratie, ledenwerving, een redactiecommissie, begeleiding bij klachten en schades, technisch beheer van de website, de bezorging van het maandblad ONS en een felicitatiedienst.


samenvoorelkaar