Ledenadministratie
De ledenadministrateur verzorgt de verwerking in het ledenadministratiesysteem Leaweb dat onder beheer staat van de overkoepelende organisatie KBO- Brabant. Alle nieuwe leden en mutaties worden bijgehouden en zijn ook de basis voor uitgifte van de ledenpassen, de inning van de contributie, de communicatie met de felicitatiedienst en de adressen voor de bezorging van ONS.

Ledenwervers
De ledenwevers verzorgen de informatie voor nieuwe of aspirant-leden en begeleiden nieuwe leden bij het wegwijs worden binnen de verschillende clubs van de vereniging. Ook zijn ze samen met het bestuur betrokken bij ledenwerf activiteiten.

Redactiecommissie
De redactiecommissie verzorgt de communicatie van bestuur, clubs en activiteitencommissie naar de leden via een wekelijkse “Kraant” en de website. Ook redigeert zij evt. nieuwsbrieven via e-mail.

Schadebegeleiding
De schadebegeleidingsfunctionaris begeleidt leden in het geval van onverhoopte schade door activiteiten binnen de vereniging en heeft een rol in de klachtenprocedure.

Technisch beheer
De “Webbeheerder” zorgt voor een goede werking van de website en aanverwante systemen zoals intranet en nieuwsbriefomgeving via e-mail. 

ONS bezorgers
Deze bezorgers brengen een keer per maand het blad “ONS” bij u in de brievenbus en ook bij speciale uitgaven zorgen zij ervoor dat ze bij elk lid thuis worden bezorgd.

Klein Karwei
Deze groep vrijwilligers helpt de leden bij het uitvoeren van kleine klussen in- en om het huis die de leden zelf niet (meer) kunnen doen en waarvoor zij ook geen beroep kunnen doen op hun naasten of buren.

Felicitatiedienst
De leden van de kbo die 65 of 70 jaar worden ontvangen een felicitatiekaartkaart. De leden die 75 jaar of ouder worden krijgen elk jaar een kaart. Bezorging vindt plaats door de ONS bezorgers. De leden die 90 jaar of ouder worden krijgen de felicitatiekaartkaart via de bezoekgroep.