nieuwe naamHoewel er nog een kans is dat de KBO gewoon haar naam houdt, wijst alles erop dat een nieuwe naam voor de ouderenbond aanstaande is.

In de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan het effenen van het pad naar deze ingrijpende verandering. Na een proces waarbij de uitstraling van een nieuwe naam vooraf werd beschreven in een groot aantal trefwoorden, is de creatieve zoektocht naar de nieuwe naam nu volop aan de gang. Daarna moet er een keuze volgen uit enkele veelbelovende alternatieven.
Naar verwachting zal dit leiden tot een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van KBO-Brabant aan het einde van deze maand. Als dat leidt tot een keuze met voldoende draagvlak onder de leden van deze ALV, volgt nog een periode van invoering.
Dat betreft het ontwerp van een nieuw logo en huisstijl en de vertaling van de gevolgen voor de afdelingen. Naar het zich laat aanzien zal de nieuwe naam zich met een invoeringscampagne kunnen zetten als een herkenbaar merk voor de vereniging.

In onze eigen Haarense Algemene Ledenvergadering is in de afgelopen jaren steeds door het bestuur een afwachtende houding aangenomen. Wij wilden daarmee de kans openhouden dat onze afdeling een eventuele nieuwe naam zou kunnen overnemen.
Het ziet er dus nu naar uit dat wijzelf in onze eigen ledenvergadering in het voorjaar ook een naamswijzigingsvoorstel kunnen voorleggen.
Het invoeren van een nieuwe naam gaat gepaard met een statutenwijziging.
Deze zal mogelijk ook worden benut om enkele andere verbeteringen aan te brengen.

Norbert Verbraak (voorzitter KBO-Haaren)