Algemene ledenvergadering

Deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) is een van de belangrijkste momenten voor de leden om het beleid van het bestuur te beoordelen en kennis te nemen van de financiĆ«le gezondheid van de vereniging. Tevens wordt op de ALV aan de leden gevraagd wat ze vinden van de plannen voor de toekomst van het Bestuur. 

Het bestuur wordt geleid door de doelstellingen van de vereniging t.w. :

De KBO afdeling Haaren wil op plaatselijk en gemeentelijk niveau zowel de oudere als de jongere senior aanspreken.
Zij realiseert dit door individuele en collectieve belangenbehartiging (o.a. ouderenadviseurs, belastingconsulenten,
Klein Karwei, kortingsregelingen, contacten met gemeente), door voorlichting over maatschappelijke vraagstukken/
veranderingen (themamiddagen) en door ontspanning (kaarten, theaterbezoek, busreizen enz.) aan alle ouderen
aan te bieden.

Verder wil KBO afd. Haaren nog meer een vereniging zijn, die alle leden bedient met een moderne bestuursstructuur
en waarin alle leden zich thuis voelen en meedoen aan de activiteiten

Om dit mogelijk te maken vormt het bestuur samen met de leden en de talloze vrijwilligers het hart van de vereniging
ondersteund door de overkoepelende  organisatie van KBO-Brabant.

Klik op de links hieronder voor meer informatie over de ALV van 2 juni, 2022

Verslag ALV 2 juni 2022 (vast te stellen in de jaarvergadering van 2023) 


Vergaderstukken ALV 2022 (juni 2)

Agenda ALV 2022
Activiteitenoverzicht 2021
Verslag van de algemene vergadering 6 oktober 2021(vast te stellen in de jaarvergadering van 2022)
Jaarverslag 2021 van het Bestuur
Beleidsvoornemens 2022 definitief
Privacybeleid
Privacyverklaring

Verslagen ALV van voorgaande jaren:
Jaarverslag van 2020
Jaarverslag van 2019
Verslag ALV d.d. 21 maart 2018

Verslag ALV d.d. 8 maart 2017
Verslag ALV d.d. 24 februari 2016ALV 2022 1 2           ALV KBO 2021 123

 

ALV 2022ALV 2022 1

 

ALV 2022 13