Algemene ledenvergadering

Deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) is een van de belangrijkste momenten voor de leden om het beleid van het bestuur te beoordelen en kennis te nemen van de financiĆ«le gezondheid van de vereniging. Tevens wordt op de ALV aan de leden gevraagd wat ze vinden van de plannen voor de toekomst van het Bestuur. 

Het bestuur wordt geleid door de doelstellingen van de vereniging t.w. :

De KBO afdeling Haaren wil op plaatselijk en gemeentelijk niveau zowel de oudere als de jongere senior aanspreken.
Zij realiseert dit door individuele en collectieve belangenbehartiging (o.a. ouderenadviseurs, belastingconsulenten,
Klein Karwei, kortingsregelingen, contacten met gemeente), door voorlichting over maatschappelijke vraagstukken/
veranderingen (themamiddagen) en door ontspanning (kaarten, theaterbezoek, busreizen enz.) aan alle ouderen
aan te bieden.

Verder wil KBO afd. Haaren nog meer een vereniging zijn, die alle leden bedient met een moderne bestuursstructuur
en waarin alle leden zich thuis voelen en meedoen aan de activiteiten

Om dit mogelijk te maken vormt het bestuur samen met de leden en de talloze vrijwilligers het hart van de vereniging
ondersteund door de overkoepelende  organisatie van KBO-Brabant.

Klik op de links hieronder voor meer informatie over de ALV van 27 maart 2019.

Vergaderstukken ALV 2020 (datum nader te bepalen i.v.m Coronavirus)

Agenda ALV 2020
Verslag van de algemene vergadering 27 maart 2019 (vast te stellen in de jaarvergadering van 2020)
Jaarverslag van 2019
Beleidsvoornemens 2020

Activiteitenoverzicht 2019
Notitie armoedebeleid
Ondertekende samenwerkingsovereenkomst Park Ruijbosch
Privacybeleid
PrivacyverklaringVerslagen ALV van voorgaande jaren:
Verslag ALV d.d. 21 maart 2018
Verslag ALV d.d. 8 maart 2017
Verslag ALV d.d. 24 februari 2016

bestuur alv 2019

ALV 2019

Zilveren speld ALV 2019