Algemene ledenvergadering

Deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) is een van de belangrijkste momenten voor de leden om het beleid van het bestuur te beoordelen en kennis te nemen van de financiĆ«le gezondheid van de vereniging. Tevens wordt op de ALV aan de leden gevraagd wat ze vinden van de plannen voor de toekomst van het Bestuur. 

Het bestuur wordt geleid door de doelstellingen van de vereniging t.w. :

De KBO afdeling Haaren wil op plaatselijk en gemeentelijk niveau zowel de oudere als de jongere senior aanspreken.
Zij realiseert dit door individuele en collectieve belangenbehartiging (o.a. ouderenadviseurs, belastingconsulenten,
Klein Karwei, kortingsregelingen, contacten met gemeente), door voorlichting over maatschappelijke vraagstukken/
veranderingen (themamiddagen) en door ontspanning (kaarten, theaterbezoek, busreizen enz.) aan alle ouderen
aan te bieden.

Verder wil KBO afd. Haaren nog meer een vereniging zijn, die alle leden bedient met een moderne bestuursstructuur
en waarin alle leden zich thuis voelen en meedoen aan de activiteiten

Om dit mogelijk te maken vormt het bestuur samen met de leden en de talloze vrijwilligers het hart van de vereniging
ondersteund door de overkoepelende  organisatie van KBO-Brabant.

Klik op de links hieronder voor meer informatie over de laatstgehouden ALV (21 maart 2018) en de notulen van de voorgaande jaren.

Vergaderstukken ALV 21 maart 2018

Verslag van de algemene vergadering 21 maart 2018 (vast te stellen in de jaarvergadering van 2019) 
Jaarverslag 2017 van het bestuur  
Beleidsvoornemens 2018
Activiteitenoverzicht 2017Notulen ALV van voorgaande jaren:

Notulen ALV d.d. 8 maart 2017

Notulen ALV d.d. 24 februari 2016

Notulen ALV d.d. 25 februari 2015

 

                                ALV 2017

 ALV 2017 2