Belangenbehartiging

Lokaal wordt de collectieve belangenbehartiging gestalte gegeven door:

  • contacten met lokale politieke partijen
  • contacten met B&W van de Gemeente Oisterwijk en haar ambtenaren
  • het organiseren of doen organiseren van themabijeenkomsten
  • kortingsregeling voor aankopen/afnemen van diensten bij aangesloten ondernemers in Haaren en omgeving

Bij de belangenbehartiging wordt samengewerkt met de KBO-afdelingen uit Oisterwijk en Moergestel(georganiseerd in de Kring Oisterwijk, samen middels het ouderenberaad).

In onze gemeente heeft het Bestuur in het z.g. ouderenberaad, samen met de andere ouderenbonden, overleg met de wethouder en zijn we vertegenwoordigd in de cliëntenraad van het verzorgingstehuis Haarensteijn.

Het Bestuur is actief betrokken als oprichter, bestuurslid (in de persoon van de secretaris) en lid van de Vereniging HaarenEEN die als doelstelling heeft de sociale verbinding in Haaren te bevorderen.

KBO-vrijwilligers behartigen de belangen van onze individuele leden door ondersteuning op het gebied van WMO, belastingen, administratie, vervoer, kleine karweitjes en bezoek bij ziekte en overlijden. Zie hiervoor blad 2 van onze Leden Informatie.


Regionaal

KBO-Haaren is lid van KBO Brabant en deze overkoepelende vereniging richt zich in haar belangenbehartiging op:

  • Inkomen en werk (o.a. pensioenen, belastingservice)
  • Wonen en mobiliteit (o.a. veilig wonen, mobiliteit, Ons Platform)
  • Welzijn en zorg (o.a. cliënt ondersteuning, ouderenondersteuning, zingeving)

Deze belangenbehartiging is zowel gericht direct op onze leden als op de provinciale en landelijke politiek.

Naast de KBO Brabant zijn er in ons land De Unie KBO, de Algemene Bond voor Ouderen (ANBO) en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) actief en nog diverse andere kleinere bonden. Op projectbasis wordt samengewerkt.


Links voor belangrijke belangenbehartiging

Naar KBO Brabant
Naar collega KBO-afdelingen in Noord-Brabant
Naar Gemeente Haaren
Naar HaarenEEN
Naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Het BHIC heeft tijdens het Creatief Weekend van het 40-jarige Jubileum (2006) een groot aantal foto’s van inwoners van Haaren gescand. zie gegevens van Haaren.
Naar het Nibud (het Nibud kan senioren vele slimme geldadviezen geven.)

Versie: Januari 2022