Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt 22 euro per persoon per jaar (prijspeil 2023). De jaarcontributie wordt  -in januari-  via automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Bij tussentijds lid worden is een pro rata-regeling van toepassing (in 1e kwartaal: 100%; in 2e kwartaal: 75%; in 3e kwartaal: 50%; in 4e kwartaal geen contributie verschuldigd) en moet het verschuldigde zelf worden overgemaakt.

Wanneer een lid niet akkoord gaat met automatische incasso of automatische incasso is niet mogelijk dan wordt een factuur gestuurd; naast de contributie is dan een incassovergoeding van € 2,50 per incasso verschuldigd.